IDEJNO URBANISTIČNO - ARHITEKTONSKA REŠITEV MESTNE TRŽNICE V UŽICU

Zasnova zelene tržnice vsebuje odprti in zaprti del, oblikovanje stojnic in kioskov ter iskanje trajnostnih urbanih rešitev, ki omogočajo optimalno obratovanje tržnice in organizacijo javnih prostorov. Osnovni koncept projekta nove tržnice v Užicah, se maksimalno opira na obstoječe stanje (memorijo mesta - obstoječo ozaveščenost občanov o tej lokaciji), ter na idejo krepitve pomena obstoječih karakteristik mesta in iskanju ter dodajanju novih. Obstoječi objekti so obravnavani v kontekstu, kot izhodišče za raziskovanje forme in morfoloških značilnosti, ki so aplicirani na novo zasnovanih objektih.

Lokacija

Užice, Srbija

Program

Zasnova zelene tržnice sestavljene iz odprtega in zaprtega dela ter dizajn stojnic in kioskov

Leto:

2006

Naročnik

Natečaj v organizaciji: SO Užice, JP “Direkcija za izgradnjo Užic” in Društvo arhitektov Užice

Območje obdelave

5.525 m2

Team:

Aleksandar Vicko, Nikola Carević, Petar Carević

Rezultat

1. nagrada

Kategorija

Natečaj

Deli