UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA IDRIJE

Spoznavanje identitete prostora skozi proces urbane disperzije, ponovno sestavljanje in vnovično branje, ter študija urbanistične matrice. Glavna tema naloge je nadgraditev in transformacija prostora, skozi dialog starega in novega, v kontekstu časa in lokacije posameznih vsebin. Kot rezultat analize obstoječega stanja in osvojenega koncepta se predlagana rešitev naslanja na tri glavne prostorske ukrepe, za ohranitev identitete prostora. Stari trg Sv. Ahacija je postavljen kot osrednji del ureditvene situacije in predstavlja programsko zgoščen element ureditve. Sprehajalna pot ob vodotoku Nikova je opredeljena kot linijska in mejna poteza ureditve. Urbana oprema je definirana kot vezni element in povezovalec posameznih vsebin.

Lokacija

Idrija, Slovenija

Program:

Ureditev starega mestnega jedra Idrije (trgi, tržnica, javne površine, prostori ob vodotoku Nikovo)

Leto:

2008

Naročnik:

Natečaj v organizaciji: Občina Idrija in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Območje obdleave

2,51 ha

Team:

Aleksandar Vicko, Nikola Carević, Aleksandra Marinčić, Andrea Tamaš, Dragan Marinčić, Kosta Jurkas, Mitja Pekeč, Ilija Kaluđerović in Aksinja Madžgalj

Rezultat

3. nagrada

Kategorija

Natečaj

Deli