INTERIER HIŠE 2S

Zasnova interierja hiše 2S je nastajala v tesni povezavi z oblikovanjem arhitekture hiše. Oblikovanje hiše 2S po eni strani narekuje potreba po formiranju jasnega in transparentnega koncepta bivanja, ki nudi optimalne bivalne pogoje in po drugi strani predvsem potreba po prilagajanju prostorskim danostim izbrane lokacije, katere slikovitost prehaja v interier arhitekture. Iz glavnega bivalnega prostora je omogočena vizura tako v dolino proti vzhodu, kot tudi na Pohorje proti zahodu, obenem pa arhitektura stavbe onemogoča poglede na obstoječo zazidavo na jugu. Prav zaradi pogledov je oblikovanje interierja karseda minimalistično in sledi celostnemu konceptu oblikovanja stavbe. Glavni materiali so vidni beton v tlaku in na določenih stenah, beli pohištveni elementi in sivo-črni pohištveni elementi, ki ustvarjajo kontrast. Minimalni videz se nadgrajuje z uporabo linijske led osvetlitve vkomponirane v pohištvene elemente in slepe fuge v stropu.

Lokacija:

Morje pri Mariboru, Slovenija

Program:

Enodružinska hiša

Leto:

2016

Naročnik:

Privatni

Velikost:

240 m2

Team:

Aleksandar Vicko, Tomaž Pažek

Kategorija

Interier

Deli