ENOSTANOVANJSKA HIŠA JE

Na osnovni volumen stanovanjskega objekta (mansardni stanovanjski del z dominantnim strešnim izzidkom na zahodni strani), se navezujeta dva sekundarna volumna: aneks z zahodne strani osnovnega volumna z zunanjo shrambo in prostorom za psa, ter aneks z vzhodne strani osnovnega volumna z vinoteko in letno kuhinjo. Severno od zahodnega aneksa in zahodno od osnovnega volumna stanovanjskega objekta je umeščena nadstrešnica za dve osebni vozili. Severna in zahodna stran objekta se prilagaja poziciji dovozne poti proti predmetni parceli in severni parcelni meji. Posledično se sama hiša odpira proti jugu in vzhodu, posebno proti atrijskem prostoru katerega zarisuje osnovni volumen stanovanjskega objekta z vzhodne strani, in vzhodni aneks z letno kuhinjo in vinoteko. Osrednji notranji prostori se skozi dematerializirane steklene stene, navezujejo na ta zunanji atrijski prostor, ter južno fasado objekta skozi katero se odpira najboljša vizura proti naravi iz stanovanjskega objekta.

Lokacija:

Vrh pri Šentjerneju, Slovenija

Program:

Enodružinska hiša

Leto:

2015

Naročnik:

Privatni

Velikost:

150 +120 m2

Zunanja ureditev:

1.260 m2

Team:

Aleksandar Vicko

Kategorija

Arhitektura

Deli