UPRAVNA STAVBA - ODELO PREBOLD

Lokacija novopredvidene upravne stavbe poslovnega kompleksa ODELO je načrtovana v "žepu" - zahodno od načrtovane dozidave hale 1 in jugovzhodno od obstoječe upravne stavbe. Ta lokacija omogoča smiselno navezavo novopredvidenega objekta na obstoječo upravno stavbo, ter pozicioniranje stavbe na "vogalu", ki ponuja dodatno možnost atraktivnega oblikovanja objekta. Pristop obdelave motiva vogala, v sinergiji z členitvijo stavbe v tri segmente (etaže), ter njihovem medsebojnem odnosu in navezavi na ostale dele obstoječih in predvidenih objektov, je osnovni koncept, na podlagi česa je oblikovan osnovni volumen novopredvidenega objekta. Medseboj zamaknjene etaže, ustvarjajo kompleksen odnos, ter priložnost za dematerializacijo vogala in ustvarjanje različnih ambientov v različnih etažah. V kontekstu kompozicije objekta je sredinska, konzolna etaža osrednji del objekta. Ta etaža ustvarja nadstrešek nad glavnim vhodom v objekt, ter zunanjemu predprostoru. Sočasno srednja etaža prestavlja veliko teraso na katero se navezuje vrhnja etaža.

Lokacija:

Prebold, Slovenija

Program:

Konceptualna zasnova novopredvidene upravne stavbe poslovnega kompleksa ODELO

Leto:

2016

Naročnik:

ODELO Slovenija d.o.o.

Velikost:

1.150 m2

Team:

Aleksandar Vicko, Tomaž Pažek, Petar Vekić

Kategorija

Arhitektura

Deli