ENOSTANOVANJSKA HIŠA 2S

Pritlični, individualni, prosto stoječ stanovanjski objekt je členjen na dva sklopa: severni (servisna, mirna in privatna cona objekta) in južni (dnevna, bivalna in javna cona objekta). S pozicioniranjem hiše na severovzhodnem kotu parcele, ter z nastavljanjem ustreznih odmikov od severne in vzhodne parcelne meje (robovi gozda z visokimi iglovci) se ustvarja predpogoj, da je omogočena vizura tako v dolino proti vzhodu, kot tudi na Pohorje proti zahodu. Dva sklopa sta postavljena med sabo pot kotom 125°, in zarisujeta zunanji atrijski prostor. Ta atrijski prostor, intimen in skrit pred pogledi, predstavlja osrednji del bivanja družine v spomladanskih in poletnih mesecih z osrednjim elementom - bazenom. V nadaljevanju tega atrijskega prostora proti severozahodu je pozicioniran pomožni objekt.

Lokacija:

Morje pri Mariboru, Slovenija

Program:

Enodružinska hiša

Leto:

2016

Naročnik:

Privatni

Velikost:

410 m2

Zunanja ureditev:

4.300 m2

Team:

Aleksandar Vicko, Tomaž Pažek

Kategorija

Arhitektura

Deli