ZAGOTAVLJAMO EDINSTVENE ODGOVORE NA EDINSTVENE ZAHTEVE STRANK
VIAL Studio je progresivni in sodobni biro za arhitekturo in oblikovanje, s širokim spektrom delovanja v okviru arhitekturne stroke. V svojem delu zajemamo vse od generalnega in urbanističnega planiranja, do projektiranja kompleksih objektov in hiš ter oblikovanja interierja in pohištva.

S proaktivnim pristopom se vključujemo v celoten proces projektiranja, od študij izvedljivosti in preliminarnih konceptualnih zasnov, izdelave projektov za različne faze, do nadzora nad izvajanjem. Naši naročniki so javne institucije, arhitekturni in projektantski biroji, gospodarske družbe in privatni naročniki iz Slovenije in tujine.

Prepričani smo, da je razumevanje kulture, tradicije in konteksta lokacije ter človeških potreb in specifičnih pogojev vsakega posameznega projekta pogoj in podlaga za ustvarjanje relevantne arhitekture

storitve

Ponujamo širok nabor storitev arhitekturnega projektiranja. Poleg standardnih storitev s področja arhitekture, našim strankam nudimo širok spekter individualnih arhitekturnih rešitev, usklajenih z edinstvenimi potrebami strank.

Svetovanje

Splošne projektne in tehnične svetovalne storitve

Prostorske/programske preveritve in načrtovanje

Preveritve prostorskih zmogljivosti predmetnih lokacij (parcele/objekti), skupaj z analizo in načrtovanjem programskih potreb invetitorja. Vzpostavitev programskih in funkcionalnih smernic - projektna naloga

Študija izvedljivosti

Preučevanje predpisov, prostorskih aktov in postopkov, ki so potrebni za uresničitev določenega projekta

Arhitekturno projektiranje

Izdelava arhitekturnih načrtov za vse projektne faze: strokovne podlage, idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo z popisi gradbeno-obrtniških del, projekt za razpis, projekt izvedenih del

Vodenje projektov

Koordinacija projektnih aktivnosti. Vodenje upravnih postopkov - pridobivanje vseh projektnih pogojev in soglasij, ter gradbenega in uporabnega dovoljenja

Interier in notranja oprema

Notranja arhitektura in oblikovanje privatnih in javnih prostorov. Oblikovanje notranje opreme - unikatnih kosov pohištva

Celotna projektna dokumentacija

V sodelovanju z stalnim naborom specializiranih projektantov, studio koordinira izdelavo celotne projektne dokumentacije (načrti gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro instalacij, zunanje ureditve, požarne varnosti, in vseh ostalih komplementarnih elaboratov in študij (energija, gradbena fizika, akustika, zaščita pred hrupom ipd.))

Vodenje gradnje

Priprava tehnične dokumentacije za razpis, vodenje in arhitekturni nadzor nad gradnjo

Arhitektonska vizualizacija in grafično oblikovanje

Izdelava visokokakovostnih arhitekturnih vizualizacij. Grafično oblikovanje komercialnega materiala.

METODOLOGIJA

Zavzemamo se za inkluzivni pristop k arhitekturi, kjer se praktični, teoretični, estetski, funkcionalni, inženirski, ekonomski, socialni in okoljevarstveni aspekti procesa projektiranja analizirajo in vključijo v projektne rešitve. Biro sodeluje s stalno in široko mrežo specializiranih projektantov in strokovnjakov, ki pomagajo pri kakovostni obravnavi vseh specifičnih težav iz tehničnih vidikov projekta, ter po potrebi pripravljajo komplementarne projekte in študije.

MEET OUR TEAM

Aleksandar Vicko

Diplomiral je leta 2005 na Fakulteti tehničnih ved - Oddelek Arhitekture v Novem Sadu. Osvojil je 1. nagrado na 12. Mednarodnem IFHP študentskem natečaju v Rimu. Deloval je kot demonstrator pri predmetu arhitekturno projektiranje na Fakulteti tehničnih ved v Novem Sadu. Preden se je leta 2007 preselil v Slovenijo, je sodeloval s številnimi arhitekturnimi biroji v Srbiji in v tujini. Je bil soavtor pri mnogih natečajih, pri katerih je osvojil več nagrad. V odbobju 2007-2013 je bil zaposlen v projektantski družbi Projekt d.d. v Novi Gorici, kjer si je nabral bogate izkušnje skozi udejstvovanje na projektih iz različnih področij. Najbolj pomembni so kompleksni projekti javnih objektov v občini Bovec - Dom za starostnike v Bovcu, Večnamenski objekt za športne in kulturne prireditve - Bovec in Objekt “Prestreljenik” na bližnje ležečem smučišču Kanin. Leta 2013 je ustanovil arhitekturni biro VIAL Studio.

Tomaž Pažek

Diplomirani inženir arhitekture. Tomaž se je po uspešno zaključeni gimnaziji vpisal na Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. V času študija je sodeloval na številnih arhitekturnih delavnicah, natečajih in izobraževanjih tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Med drugim je osvojil tudi prvo nagrado pri natečaju Hiša 2030 podjetja Jelovica. Ob izobraževanju je redno deloval v praksi in nabiral bogate izkušnje s številnimi biroji, kot naprimer Korpnik produkcija, Arhiland, Atelje Dialog, GMT+1 Arhitekti, Arhitekt biro in VIAL Studio. Od leta 2015 deluje kot družbenik startupa Coinhab in kot stalni sodelavec arhitekturnega biroja VIAL Studio. Trenutno se ob delu posveča izdelavi magistrske naloge pod mentorstvom Uroša Lobnika in Petra Šenka.

PRISTOP

Spodbujamo vspostavljanje partnerstev, kot tudi dinamične in fleksibilne odnose s strankami in partnerji, skupaj z velikim poudarkom na individualnem pristopu k vsakemu klientu in projektu. Naš cilj je, da so projektne rešitve učinkovite, inovativne in racionalno skrbno skrojene v skladu s potrebami investitorja in danostmi lokacije. Naše osnovne načelne vrednote so natančnost, odgovornost in odličnost, katere uresničujemo na temeljih dialogov in kontinuiranega raziskovalnega pristopa.